วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

คิวรี่ หาปีงบ และ ไตรมาสในปีงบประมาณ

วิธีการคิวรี่ เพื่อหาไตรมาสของปีงบประมาณ
SELECT NOW(),
MONTH(NOW()) AS 'Month',
CASE
WHEN MONTH(NOW()) BETWEEN '10' AND '12' THEN 1
WHEN MONTH(NOW()) BETWEEN '01' AND '03' THEN 2
WHEN MONTH(NOW()) BETWEEN '04' AND '06' THEN 3
WHEN MONTH(NOW()) BETWEEN '07' AND '09' THEN 4
END as 'Quater';

วิธีการคิวรี่ หาปีงบประมาณ
SELECT IF(
MONTH(NOW())>9
,YEAR(NOW())+1
,YEAR(NOW())
) + 543 AS year_bud

Cr:: เตี้ย สสจ.บก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น