B I G B I R D ‘ S

Read more »

[IT-Thailoei] EP4 การบันทึกการคัดกรองเบาหวาน-ความดันฯ ใน HOSxPXE_PCU

การลงบันทึกข้อมูล การคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในโปรแกรม HOSxP XE _PCU เอกสารประกอบ  |   PDF   |  Presentation   | สามารถติ…

[IT-Thailoei] การติดตั้ง HOSxPXE_PCU สำหรับ รพ.สต. [EP2 : การตั้งค่าเบื้องต้น]

EP2 : การตั้งค่าเบื้องต้น สวัสดีครับ พี่น้องครับ ใน EP2 นี้ ก็จะเป็นการตั้งค่าเบื้องต้น หลังจากที่ EP1 เราได้ทำการติดตั้ง HOSxPX…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา