วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ติดตั้ง Yii2-Advance via Composer

ติดตั้ง Yii2 Advance
https://github.com/yiisoft/yii2-app-advanced/blob/master/docs/guide/start-installation.md

เข้า Command และเข้าไปที่ web server ที่เราติดตั้ง เช่น xampp/htdocs

c:/xampp/htdocs> composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced [Project_name]
Ex.
c:/xampp/htdocs> composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced yii2-advance


เข้าไปที่ project ที่เราติดตั้งไว้
แล้วสั่ง init
c:/xampp/htdocs/yii2-advance>initเมื่อเสร็จแล้ว ลองเข้าใช้งานผ่าน Browser

http://localhost/yii2-advance/frontend/webสร้าง database ไว้ ตั้งชื่อไว้ว่า yii2 characterset=utf8


แก้ไขไฟล์ ใน yii2 เพื่อเชื่อมต่อ database ที่  common/config/main-local.php
        'db' => [
         
'class' => 'yii\db\Connection',
         
'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=healthinfo',
         
'username' => 'sa',
         
'password' => 'sa',
         
'charset' => 'utf8',

แก้ไข url ให้สวยงาม Pretty URL
https://github.com/dimpled/Yii2-Learning/blob/master/tutorial/modrewrite.md
http://dixonsatit.github.io/2014/11/30/modrewrite.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น